Kepada semua peserta PLPG diharuskan mendownload Permendikbud tenteng kurikulum tahun 2013 di menu Kurikulum 2013.

Iklan